1994-1995

seznam členů

 

12.12. 1994           Setkání dětských pěveckých sborů v Ústí nad Orlicí

20.12. 1994           Vánoční vzpomínka pro důchodce

22.12. 1994           Vánoční koncert v kostele sv. Václava - Žamberk

     1995                 Setkání s Wabi Daňkem

16.3. 1995             Národní přehlídka školních pěveckých sborů okresu Ústí nad Orlicí

28.4. 1995             Jarní koncert v Jablonném nad Orlicí

5.5. 1995               Vystoupení ke Dni matek - Žamberk

20.5. 1995             Koncert v Mladkově

15.6. 1995             Jarní koncert Viola a Rubínek - kostel sv. Václava v Žamberku

29.6.- 6.7. 1995     Nederlands International Koor Festival Arnhem 1995