Dánsko 1992

Ve dnech 17. – 24. října 92 se Viola vydala na dalekou pouť do Dánska.

Vyjeli jsme v sobotu v 8 hodin od naší školy.Čekalo nás téměř tisíc kilometrů k našemu cíli.

V neděli 18. října v 15 hodin jsme se konečně opět setkali s našimi kamarády v Helsingor.

V pondělí jsme si dopoledne prohlédli město a odpoledne nás čekala zkouška na večerní koncert.večer pak pro nás nastal zvláštní okamžik-první velký koncert za hranicemi naší vlasti.Podle našich pocitů a podle reakcí obecenstva se koncert vydařil.Nejvíce zaujala především česká hudba(Smetana, Dvořák, Eben) a pak lidové písně.

V úterý 20. října jsme navštívili moderní základní školu v Helsingor.Pak nás čekala prohlídka zámku Krogborg.Večer nás čekal společný večírek s chlapeckým sborem.

Ve středu 21. října jsme navštívili Kodaň.Zpívali jsme v největší kodaňské škole a pak jsme si alespoň trochu prohlédli město.

Viděli jsme radnici, parlament, zábavný park Tivoli, sídlo dánské královny a další pamětihodnosti.

Večer nás čekal další koncert v kulturní hale v městě Espergaerde.

Ve čtvrtek 22. října jsme ráno opustili Helsingor a vydali se do města Ringsted.Cestou jsme (již tradičně) zazpívali v základní škole v městě Benlose a navštívili Santa World, krásný svět pohyblivých postav z pohádek H.Ch.Andersena.

Odpoledne jsme navštívili rodinu, která nám vlastně tuto naši cestu umožnila, neboť nám právě ona zaslala adresu helsingorského sboru.

A byla tady poslední zkouška, poslední koncert.Tentokráte v St.Benedts Kirke v Rigstedu.

Večerní koncert neměl velkou návštěvu a ani se nám moc nevydařil.Docela nás to mrzelo.Hlavní vinu zřejmě sehrál fakt, že jsme již byli všichni unavení a hned další den jsme se už měli loučit, a to se většině z nás nechtělo.

Celkově se nám zájezd vydařil.Máme v sobě jistě ještě dnes spoustu zážitků, ale hlavně pocit, že jsem parta dobrých kamarádů, kteří již svým zpěvem něco dokázali a ještě by chtěli dokázat.

Přesně za týden od našeho odjezdu, v sobotu 24. října v 8 hodin jsme se plni dojmů vrhli do náručí našich rodičů.

             

                                                                                                                                                                                  Jaromír Žejdlík

                                                                                                                                                                         Zpět

                                                                                                                                                                   Hlavní stránka