Koncertní zájezd violy do Německa

    Na pozvaní pěveckého sboru Die Münchner Chorbuben

                                        1999

9.6. Předpokládaný odjezd byl sice ve 20hod. ,ale maminky se s námi nemohly rozloučit,proto jsme se trochu zpozdili.

Okolo půl 2 v noci jsme přejeli hranice Rozvadova přespali jsme v autobuse.

10.6 Ráno jsme se probudili v Regensburgu.Při jeho prohlídce nás asi nejvíce zaujal most – nejstarší v Evropě.Také se nám líbil Dóm svatého Petra.

Z Regensburgu jsme se vydali do Ingolstadtu.Zde jsme prošli krásným parkem a prohlíželi si všechny tamější památky.¨

Okolo sedmé  jsme dojeli do Mnichova ,kde jsme měli strávit další 3 dny.Přivítal nás chlapecký pěvecký sbor Die Münchner  Chorbuben.

Byli jmse rozděleni do rodin a tím pro nás začali nové starosti s „dorozumíváním“ .

11.6 Ráno jsme absolvovali zkoušku v kostele sv. Pavla a prohlídku historické části mnichova.Viděli jsme plno známých i neznámých památek,např. kostely různých slohů.

Na Mariánském náměstí nás pak vyzvedli „náhradní rodiče“ a  rodiny ,se kterými jsme strávili odpoledne.

12.6. Ráno jsme se sešli u kostela sv.Bonifáce a jeli si prohlédnout alpské jezero Chimsee.lodí jsme se doplavili na ostrov  Herreninsel,kde nás zaujal především park s vodotrysky.odpoledne si přišli na své sportovci při prohlídce mnichovského olympijského parku.Vyjeli jsme výtahem na rozhlednu ,odkud jsme  měli Mnichov jako na dlani.

13.6.Nabrali jsme kurz směrem k maminkám.Ovšem předtím nemohlo chybět rozloučení s našimi novými přáteli ,výměna adres  a dárků.Budeme vzpomínat a snad zase někdy…

Cestou domů jsme si prohlédli koncentrační tábor Dachau.Moc se nám nelíbil.

Potom už jsme přejeli Rozvadov a hurá domů! V Žamberku na nás za mohutného veselí přivítali naši praví rodiče.

Zájezd byl pro nás velkým zážitkem a zkušeností,za což moc děkujeme panu učiteli  a všem,kdo se postarali o jeho přípravu. 

                                                                   Johana Vaňousová

                                                                                                                                                                                                  Zpět

                                                                                                                                                     Hlavní stránka