VÍDEŇ 1992

26.4.:Po 12 hod. jsme odjeli od školy směrem Ústí nad Orlicí do Břeclavi, kdejsme měli zajištěno ubytování a vystoupení v Domově důchodců.Když jsmepřijeli do Břeclavi, seznámili jsme se se správcem chat, rychle jsme se převlékli do stejnokroje, rozezpívali se a jeli do Domova důchodců.Poněkuddlouho jsme čekali v autobuse, než se pan učitel vrátí.Bylo nám to nápadné, ale trpělivě jsme čekali.Pak se pan učitel vrátil a         oznámil nám, že vůbec nevědí o „nějaké“ Viole a jejím vystoupení.Asi o naše            vystoupení stáli, protože nás požádali, abychom přijeli o hodinu později.Vystoupení se nám ale nepodařilo.Falešné tóny se nám do písniček vloudili a tak jsme neměli ani důvod se radovat.Přece jen se naše vystoupení líbilo, ale my jsem žádnou radost ze zpěvu neměli.

  27.4 : Po sedmé hodině ranní jsme odjeli směr Rakousko do krásného a tichého města Vídeň Cestou k chrámu sv. Štěpána jsme si prohlédli památky města a pokochali se krásným tichým protředím a zazpívali si v chrámu dvě písničky. Poté jsme měli rozchod a ve 13 hodin jsem odjížděli z Vídně na zámek Schönbrun.

  Po prohlídce jsme „frčeli“ domů.Měli jsme hezkou vzpomínku na Vídeň, ale zpěv nás nepotěšil.Ještě dlouho se budeme muset opravovat, ale doufáme, že už se nám to nikdy víckrát nestane.

                                                                                                                                                                                    Zpět

                                                                                                                                                                             Hlavní stránka