Mnichov – Německo 1999

9. 6.: Předpokládaný odjezd byl sice ve 20 hodin, ale maminky se s námi nemohly rozloučit, proto jsme se trochu zpozdili. Okolo půl druhé v noci jsme přejeli hranice Rozvadova přespali jsme v autobuse.

10. 6.: Ráno jsme se probudili v Regensburgu. Při jeho prohlídce nás asi nejvíce zaujal most – nejstarší v Evropě. Také se nám líbil Dóm svatého Petra. Z Regensburgu jsme se vydali do Ingolstadtu. Zde jsme prošli krásným parkem a prohlíželi si všechny tamější památky. Okolo sedmé jsme dojeli do Mnichova, kde jsme měli strávit další 3 dny. Přivítal nás chlapecký pěvecký sbor Die Münchner Chorbuben. Byli jmse rozděleni do rodin a tím pro nás začali nové starosti s „dorozumíváním“.

11. 6.: Ráno jsme absolvovali zkoušku v kostele Sv. Pavla a prohlídku historické části Mnichova. Viděli jsme plno známých i neznámých památek, například kostely různých slohů. Na Mariánském náměstí nás pak vyzvedli náhradní rodiče a rodiny, se kterými jsme strávili odpoledne.

12. 6.: Ráno jsme se sešli u kostela Sv. Bonifáce a jeli si prohlédnout alpské jezero Chimsee. Lodí jsme se doplavili na ostrov Herreninsel, kde nás zaujal především park s vodotrysky. Odpoledne si přišli na své sportovci při prohlídce mnichovského olympijského parku. Vyjeli jsme výtahem na rozhlednu, odkud jsme měli Mnichov jako na dlani.

13. 6.: Nabrali jsme kurz směrem k maminkám. Ovšem předtím nemohlo chybět rozloučení s našimi novými přáteli, výměna adres a dárků. Budeme vzpomínat a snad zase někdy. Cestou domů jsme si prohlédli koncentrační tábor Dachau. Moc se nám nelíbil. Potom už jsme přejeli Rozvadov a hurá domů! V Žamberku nás za mohutného veselí přivítali naši praví rodiče. Zájezd byl pro nás velkým zážitkem a zkušeností, za což moc děkujeme panu učiteli a všem, kdo se postarali o jeho přípravu.