Lodž – Polsko 2017

Ve čtvrtek 22. června se vydal dětský pěvecký sbor Viola ze ZŠ 28.října na čtyřdenní zájezd do Polské Lodže. Violu pozval tamější dětský sbor - Chór Dziecięcy Miasta Łodzi. V 17 hodin jsme byli přivítání ve zkušebně sboru na Polytechnickém institutu a po malém občerstvení si nás odváželi naši polští kamarádi do svých rodin.

V pátek dopoledne na nás čekal bohatý program. Prohlédli jsme si „Centrum Dialogu“, kulturní centrum, zabývající se vztahy mezi různými kulturami, poté jsme navštívili vlakovou stanici Radegast, odkud byli za druhé světové války odváženi Židé z lodžského ghetta do koncentračních táborů, a abychom nekončili tak smutně, čekala nás ještě prohlídka tepelné elektrárny, přeměněné v moderní interaktivní muzeum. A pak už hurá na oběd do jedné z místních pizzerií, to abychom se posilnili na první koncert. Uskutečnil se na schodech před kulturním domem.

V sobotu dopoledne jsme si prohlédli centrum Lodže a seznámili se s nejvýznamnějšími pamětihodnostmi města. Mimo jiné jsme si prohlédli rodný dům slavného klavírního virtuosa Arthura Rubinsteina. Odpoledne nás pak čekal hlavní koncert v kostele sv. Mateusza. O tom, že se koncert oběma sborům velmi vydařil, svědčí fakt, že při společném zpěvu závěrečného kánonu Dona nobis pacem běhal všem posluchačům, soudě podle jejich slov, mráz po zádech. V neděli dopoledne jsme se rozloučili s našimi polskými kamarády, což se u někoho neobešlo bez slziček. Krátce jsme ještě zastavili v lodžském největším nákupním centru Manufaktura a pak už, plni krásných zážitků, vyrazili k domovu. Smutek z nedělního loučení trochu rozptýlilo ujištění, že se s našimi polskými kamarády budeme moci opět setkat příští rok na jaře, a to tentokrát u nás v Žamberku.