Lodž – Polsko 2018

Bowling

Koncert "Chanuka dla Łodzi"

Koncert "Pod Skrzydłami Aniołów"

video