Vídeň – Rakousko 1991

26. dubna jsme po 12. hodině odjeli od školy směrem Ústí nad Orlicí do Břeclavi, kdejsme měli zajištěno ubytování a vystoupení v domově důchodců. Když jsme přijeli do Břeclavi, seznámili jsme se se správcem chat, rychle jsme se převlékli do stejnokroje, rozezpívali se a jeli do domova důchodců. Poněkud dlouho jsme čekali v autobuse, než se pan učitel vrátí. Bylo nám to nápadné, ale trpělivě jsme čekali. Pak se pan učitel vrátil a oznámil nám, že vůbec nevědí o „nějaké“ Viole a jejím vystoupení. Asi o naše vystoupení stáli, protože nás požádali, abychom přijeli o hodinu později. Vystoupení se nám ale nepodařilo. Falešné tóny se nám do písniček vloudili a tak jsme neměli ani důvod se radovat. Přece jen se naše vystoupení líbilo, ale my jsem žádnou radost ze zpěvu neměli.

Po sedmé hodině ranní jsme odjeli směr Rakousko do krásného a tichého města Vídeň. Cestou k chrámu sv. Štěpána jsme si prohlédli památky města a pokochali se krásným tichým protředím a zazpívali si v chrámu dvě písničky. Poté jsme měli rozchod a ve 13 hodin jsme odjížděli z Vídně na zámek Schönbrun.

Po prohlídce jsme „frčeli“ domů. Měli jsme hezkou vzpomínku na Vídeň, ale zpěv nás nepotěšil. Ještě dlouho se budeme muset opravovat, ale doufáme, že už se nám to nikdy víckrát nestane.