1995/1996

seznam členů

3. 10. 1995 II. Mezinárodní sborová soutěž Bedřicha Smetany v Litomyšli
 
17. 10. 1995 Návštěva holandského sboru WASSEENAAR VOCALITER
 
4. 12. 1995 Rozsvícení vánočního stromu
 
7. 12. 1995 Vánoční setkání pěveckých sborů v ústí nad Orlicí
 
11. 12. 1995 Vánoční vystoupení pro školský úřad KD Poprad Ústí nad Orlicí
 
15. 12. 1995 Vánoční vystoupení pro lékaře v Hrádku
 
15. 12. 1995 Vánoční koncert
 
17. 12. 1995 Vánoční vystoupení pro Rieter-Elitex v restauraci Na kopečku
 
20. 12. 1995 Vánoční koncert
 
15. 3. 1996 Přehlídka sborů v Ústí nad Orlicí
 
21. 3. 1996 První školní akademie
 
19.–20. 4. 1996 LETENSKÁ VONIČKA XII. ročník – nesoutěžní setkání Dětských pěveckých sborů
 
30. 4. 1996 III. setkání Dětských pěveckých sborů ve Vysokém Mýtě
 
1. 5. 1996 Vystoupení na Masarykově náměstí
 
26. 6. 1996 Dvorní slavnost